ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (051) 38558233-38558234-38555484 تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد،خ امام رضا(ع)، نبش امام رضا 55 شماره175 مراجعه نمایید.